خرید اسید سولفوریک شفاف

خرید اسید سولفوریک شفاف ۹۸ درصد را به اشکال مختلف می توانید سفارش گذاری نمایید.خرید جهت شرکتها و افراد حقیقی از طریق این سایت ممکن خواهد بود. خرید اسید سولفوریک با کیفیت مطلوب همیشه مد نظر مشتریان می باشد ار این رو جهت تامین رضایت مشتریان اسید سولفوریک با درصد بالا برای مشتریان تولید می نماییم.

خرید اسید سولفوریک

درصد اسید سولفوریک شفاف:

نکته ای که برای اسید سولفوریک همانند تمامی اسید ها مطرح می شود و جزو درخواستهای مشتریان است میزان درصد اسید می باشد. اسید سولفوریک را با درصد ۹۸ درصد به بالا در نظر گرفته می شود. البته اسید سولفوریک با درصدهای پایین مانند ۵۵ و ۹۳ درصد نیز موجود می باشد و در برخی صتایع استفاده می گردد.و همچین ار نظر رنگ نیز دارای سه نوع رنگ متفاوت می باشد.

خرید اسید سولقوریک

موارد ایمنی اسید سولفوریک:

همه مشتریانی که با اسید سولفوریک در تماس هستند باید موارد ایمنی را رعایت نمایند حتی استشمام گاز این اسید برای لحظه کوتاه می تواند به ریه ها آسیب جدی برساند ار این رو در محیط بسته مانند اتاق در صورت نشت این اسید فورا محل را ترک نمایید و جهت رفع نشتی از تجهیزات ایمنی استفاده نمایید.دلیل این امر این است که اسید سولفوریک با قرار گرفتن در مجاورت با هوا واکنش نشان داده و فعال می شود. جهت جلوگیری ار این امر از ماسک های فیلتر دار مخصوص مواد شیمیایی استفاده نمایید.

خرید اسید سولفوریک شفاف:

خرید اسید سولفوریک با سفارش های مختلف انجام می گیرد. حداقل میزان سفارش گذاری برای خرید ۵۰۰ کیلو می باشد. با توجه به پایین بودن میران سفارش درخواستی مقدار ۵۰۰ کیلو را به صورت بسته بندی در گالن های ۲۰ لیری تحویل داده می شود.این نوع سفارشات معمولا دو الی سه روز پس از سفارش گذاری تحویل داده می شود.نکته که قابل اهمیت است این می باشد که خرید در گالن هزینه اولیه دارد که این هزینه به مشتری نهایی در واقع مصرف کننده خواهد رسید.