تولید اسید سولفوریک درجه یک

تولید اسید سولفوریک درجه یک در کارخانه های مربوطه صورت می گیرد و برای مصارف مختلف مورد استفاده واقع می شود.

ساخت اسید سولفوریک

ساخت اسید سولفوریک

اسید سولفوریک دارای ماده ی اولیه مهمی به نام گوگرد می باشد که از واکنش اکسید گوگرد با آب بدست می آید.
این واکنش می تواند گرمای زیادی را تولید کند و بخار آن می تواند دارای ترکیبات مضر برای بدن انسان باشد و خطراتی را برای سلامتی او در پی داشته باشد.
به دایل داشتم اهمیت بالا در کاربرد گاهی به نام سلطان مواد شیمیایی شناخته می شود.

ساخت اسید سولفوریک

اسید سولفوریک در کشاورزی

در رشد بسیاری از گیاهان Ph امر بسیار مهمی در زمینه جذب مواد مورنیاز درخت از خاک می باشد زیرا در واقع Ph عاملی است که تعیین می کند درخت چه موادی نیاز دارد و باید جذب کند و به چه موادی بی نیاز است جذب نکند.
روی،منگنز،آلومینیوم،مس و کبالت از جمله عناصری هستند که صرفا در محیط های اسیدی قابل جذب هستند و در شرایط وجود میزان بالای Ph گیاه توانایی جذب آن را نخواهد داشت.
برای اصلاح خاک از راه های مختلفی استفاده می کنند که اضافه کردن گچ خام یا آهک از جمله این روش ها می باشد اما گاها با عدم تغییر در خاک زمین های کشاورزی مواجه می شویم.
اما با توجه به تجربه های نشان داده شده می توان گفت استفاده از اسید سولفوریک می تواند از بهترین راه های ممکن برای اصلاح خاک باشد.

ساخت اسید سولفوریک

خرید اسید سولفوریک

کشاورزان باید توجه داشته باشند در هنگام خرید این اسید برای اصلاح خاک زمین هایشان به فلزات سنگین مثل مس و جیوه و مواد مضر مانند سیانور درون این اسید دقت کنند چرا که معمولا این مواد در اسید پس از تولید باقی می ماند.
در هنگام استفاده از این اسید نکته ی حائز اهمیت برای زمین های کشاورزی این است که باید میزان درصدخلوص مورد نیاز تعیین شود.
کشاورزان برای تعیین قیمت اسیدهای مورد استفاده ی خود باید به این نکته توجه کنند که درصد خلوص این اسید با وزن اسید و لیتر آن رابطه ی مستقیمی دارد هرچه درصد خلوص بیشتر باشد وزن اسید نیز بیشتر بوده و در نهایت قیمت آن نیز به همان نسبت افزایش می باید و هر چه خلوص کمتر باشد از وزن آن نیز کم خواهد شد.
در هنگام خرید این اسید بهتر است برای نگهداری از مخزن های فلزی با ضخامت بالا و یا ظرف های پلاستیکی استفاده کنید تا مانع از نشتی این اسید به بیرون شوید و از ایجاد خطرات احتمالی پیشگیری کنید و همچنین از مانع از هدر رفتن اسید خریداری شده برای مصارف مختلف تان شوید.