شرکت عرضه سولفات سدیم در سمنان

عرضه سولفات سدیم در سمنان از طریق شرکت‌های تولید کننده محصولات شیمیایی انجام می پذیرد. سولفات سدیم در صنایع مختلف دارای کاربردهای بسیار زیادی است.
سولفات سدیم در بازار های تجاری با نام نمک سدیم سولفوریک اسید هم به فروش می رسد.
این نام برای سولفات سدیم از آن جهت گذاشته شده که این محصول به صورت رسمی از اسید سولفوریک تهیه می شود و در واقع یکی از روش های اصلی تولید سولفات سدیم در صنعت استفاده از اسید سولفوریک است.

عرضه سولفات سدیم در سمنان

روش های تولید سولفات سدیم

سولفات سدیم به طور کلی در دو روش عمده تولید و فرآوری می‌شود:

  • روش سنتز شیمیایی
  • استحصال از منابع معدنی حاوی سدیم سولفات

استفاده از هر یک از این روش‌ها در کشورهای مختلف می‌تواند مورد توجه واقع شود.
به عنوان مثال در کشورهایی که فاقد منابع معدنی سولفات سدیم هستند استفاده از روش سنتز شیمیایی این محصول به وضوح دیده می شود.
روش سنتز شیمیایی سولفات سدیم بسته به اینکه فرایند موردنظر به عنوان محصول اصلی و یا محصول جانبی شناخته شده باشد در دسته های مختلف قرار می گیرند.

عرضه سولفات سدیم در سمنان

سنتز سولفات سدیم از ترکیب اسید سولفوریک و نمک سدیم کلرید

امروزه سولفات سدیم بیشتر از روش های صنعتی با استفاده از سنتز سولفوریک اسید به وجود می‌آیند.
در اثر این واکنش اسید سولفوریک و سدیم کلرید با هم ترکیب شده و در نهایت مخلوطی از سولفات سدیم و کلرید اسید را به دست می دهند.
در این واکنش نمک سولفات سدیم به عنوان محصول اصلی فرآیند و کلرید اسید به عنوان محصول جانبی فرایند شناخته شده می باشند.

این واکنش به صورت صنعتی می‌تواند در دو شکل و در شرایط متفاوتی انجام شود:

  • روش گریتیس: به عنوان بهترین فرآیند بر اساس سیستم نیمه پیوسته، سهولت کار، سادگی تجهیزات و سیستم واکنش می تواند امروزه به صورت صنعتی مورد استفاده قرار گیرد و به تولید عمده سولفات سدیم بپردازد.
  • روش بستر سیال: این روش یکی از روش‌های جدید تولید سولفات سدیم است که با شرایط و ویژگی‌های خاصی انجام می‌شود و در نهایت می تواند محصولی با بهترین کیفیت روانه بازار نمایند .

عرضه سولفات سدیم در سمنان

عرضه سولفات سدیم در سمنان

در شهرهای مختلف از ایران کارخانه های بسیار زیادی وجود دارند که می توانند سولفات سدیم را با روش های گفته شده در متن بالا تولید کرده و روانه بازار کنند .
شهر سمنان کارخانه های در خود دارد که می تواند به عنوان بزرگترین کارخانه های تولیدی سولفات سدیم به روش صنعتی در حال فعالیت باشند.
سولفات سدیم تولید شده در کارخانه های سمنان از طریق روش‌های مختلفی به مشتریان ارائه می گردد.