فروش اسید سولفوریک در گالن

فروش اسید سولفوریک در گالن های ۲۰ لیتری با وزنهای متفاوت انجام می شود. این گالن ها با توجه به نوع جنس و وزن خود گالن داری قیمت های متفاوت می باشند حدود قیمت این گالن ها از ۹۰۰۰ هزار تومان برای گالن های سبک و ۱۶۰۰۰ هزار تومان برای گالن های سنگین اعلام شده است. فروش اسید سولفوریک در گالن دارای مزیت های می باشد که در ادامه به آن توضیح خواهیم داد.

فروش اسید سولفوریک

فروش اسید در گالن:

فروش  اسید سولفوریک در گالن بیشتر برای مشتریان است که مقدار کمی اسید سولفوریک را برای خرید در نظر دارند شرکت ها معمولا این محصول را به صورت تانکری یا همان فله ۲۵ تنی خرید می نمایند. فروش در گالن ها بیشتر برای اشخاص حقیقی و شرکتهای بازرگانی که مصرف کمتری را دارند انجام می شود. برای مثال برخی از مشتریان برای مصارف کشاورزی این محصول را مصرف می نمایند که باید به فواصل مختلف آن را مصرف کنند و از این رو خرید خود را نیز با نزدیک شدن زمان مصرف انجام می دهند.

فروش اسید کلریدریک

مزیت قروش اسید سولفوریک در گالن:

فروش اسید در گالن داری مزیت های می باشد که البته این مزیت را نسبت به شرایظ موجود بیان می کنیم این مزیتها عبارتند از:

  1. امکان سفارش گداری به صورت خرده از ۵۰۰ کیلو الی ۱۵ تن
  2. جا به جایی آسان گالن ها توسط افراد
  3.  عدم نیاز به لیفتراک جهت جابه جایی مانند بشکه های ۲۰۰ کیلیویی

البته در کنار مزیتهای بیان شده معایبی نیز وجود دارد که در خبر های بعدی بدان اشاره خواهیم نمود.

خرید اسید سولفوریک

 

فروش اسید سولفوریک در گالن:

فروش اسید سولفوریک در گالن از طریق این سایت انجام می شود.و پس از سفارش گذاری دو الی سه روز بار تحویل داده می شود. لازم به توضیح است که همان ظور که می دانید اسید سولفوریک جز اسیدهای پر خطر می باشد و نباید انسان در مجاورت با آن باشد و آن را اشتشمام کند و همچنین در صورت نشتی این اسید شاید حوادث غیر قابل جبران رخ دهد از این رو در انتخاب گالن ها دقت کامل صورت گیرد و گالن ها دارای مقاومت لازم در این خصوص را داشته باشند.