فروش اسید سولفوریک۹۸ درصد

فروش اسید سولفوریک ۹۸ درصد با کیفیت مناسب جهت استفاده برای کشاورزی و تولید اسید کلریدریک و ….. آماده تحویل می باشد. اسید سولفوریک با درصد پایین ۹۳ درصد نیز در برخی از کارخانه ها تولید می گردد.اسید سولفوریک را در ماشین های مخصوص حمل می نمایند.ماشین های با تانکر استیل و تانکر آهنی که استیل برای حمل اسید سولفوریک بهتر است.

فروش اسید سولفوریک

اسید سولفوریک خالص:

اسید سولفوریک غلظت ها و خلوص متفاوتی از نظر تولیدی دارد . معمولا بهترین نوع آن اسید سولفوریک نود و هشت درصد است که این اسید سولفوریک غلظت بالایی داشته و قابلیت نگهداری برای طولانی مدت را دارد . اسید سولفوریک یک ماده با قابلیت حل شدن در آب است .اما وقتی آن را به آب اضافه میکنیم گرمای زیادی تولید کرده و خطرناک می شود و ممکن است آب جوش را به اطراف پرتاب کند، به همین دلیل آن را به آهستگی به آب اضافه کرده و هم می زنند . با ترکیب کردن با آب می توان انواع محلول شیمیایی را تولید کرد.

فروش اسید سولفوریک

واکنش شیمیایی اسید سولفوریک:

اگر سولوفوریک اسید را به ترکیبات آلی اضافه کنیم واکنش شیمیایی روی آن انجام می دهد که میتواند مولکلول های اکسیژن و هیدروژن آن را مانند آب جدا سازد. همین واکنش شیمیایی باعث روی دادن عواملی مثل سیاه شدن چوب، پنبه و پشم و نابود و خورده شدن پوست بدن انسان می شود، که به آن اثر اکسید کنندگی اسید سولفوریک گفته می شود. فلزاتی مانند مس هم در ترکیب با این اسید اکسید شده و به سولفات مس تبدیل می شوند . کربن هم با این اسید به دی اکسید کربن مبدل می شود.

فروش اسید سولفوریک 98

فروش اسید سولفوریک ۹۸ درصد:

فروش اسید سولفوریک ۹۸ درصد بسیار بالا می باشد این اسید هم برای مصارف کارخانه ها و هم برای مصارف شخصی استفاده می گردد. بسیاری از کارخانه ها آن را به صورت فله و یا همان تانکری  و برخی دیگر به صورت گالن های ۲۰ لیتری خریداری می نمایند.فروش اسید سولفوریک همراه با برگه آنالیز بیشتر برای کارخانه می باشد و این جهت اطمینان از کیفیت اسید می باشد.