فروش اسید هیومیک مایع:(Humic acid)

فروش اسید هیومیک مایع به دلیل تاثیراتی که بروی خاک و گیاه دارد کاربردهای چند منظوره دارد. می توان به عنوان اصلاح و بهبود ساختار خاک و یا برای مقاوم سازی گیاه از آن استفاده نمود. یا برای جذب بهتر برای عناصر دیگر در تولید کودهای مایع ارگانیک از آن بهره برد.فروش اسید هیومیک فقط مختص فصل بهار و تابستان نیست در پاییز و زمستان نیز استفاده آن توصیه شده است. اسید هیومیک جزو پر کاربرد ترین کودهای مایع می باشد.

 

تاثیرات اسید هیومیک بر گیاهان:

فروش اسید هیومیک مایع

امروزه تاثیرات اسید هیومیک در همه محصولات و خاک ها به گونه ای است که استفاده از آن به صورت مستقیم و یا در ساخت اکثر کودهای باردهی از آن استفاده می کنند.برخی از تاثیرات اسید هیومیک عبارتند از:

  1. اسید هیومیک عامل افزایش ریشه زایی در گیاهان می باشد. داشتن ریشه زیاد و حجیم در جذب بیشتر مواد غذایی بسیار تاثیر گذار است.
  2. عامل جذب بهتر برخی از عناصر می باشد که ریشه به دلیل نوع ساختار آنها ( اکسیدها، کربنات ها ،….)قادر به جذب مستقیم آنها نیست.و اسید هیومیک با جذب این عناصر آنها را در دسترس ریشه قرار می دهد.
  3. محرک بسیار قوی برای جوانه زنی و رشد بذر می باشد.
  4. با ایجاد توازن در دریافت عناصر لازم برای گیاه از جذب بیش از حد یک عنصر جلوگیری می کند.

 

طریقه مصرف اسید هیومیک:

فروش اسید هیومیک مایع

اسید هیومیک مایع را به دو روش آبیاری و محلول پاشی مصرف می کنند. میزان مصرف آن نیز برای محصولات کمی متفاوت می باشد که به شرح زیر می باشند:

محصولات زراعی: در روش آبیاری ۱۰الی۱۵ لیتر در هر هکتار و به روش محلول پاشی ۲الی۴ لیتر و تعداد دفعات مصرف ۳ نوبت می باشد.زمان مصرف برای این محصولات سعی شود در طول فرایند رشد استفاده شود.

محصولات باغی: برای درختان در روش آبیاری ۱۲ الی ۱۵ لیتر در هکتار می باشد.در روش محلول پاشی ۲الی ۴ لیتر بوده است. لازم است که در ۳ نوبت مصرف شود. بهترین زمان استفاده قبل از گل دهی و زمان تشکیل میوه می باشد.

محصولات گلخانه ای:محصولات گلخانه ای در روش آبیاری ۲ الی۴ لیتر در هر هزار متر مربع می باشد. و محلول پاشی آن ۲ الی۳ لیتر در هکتار است. لازم است در طول فرایند رشد به فواصل هر دو هفته یکبار مصرف گردد.

 

فروش اسید هیومیک مایع:

فروش اسید هیومیک مایع

اسید هیومیک مایع  با کیفیت را از کجا باید تهیه نمود؟ این یکی از دغدغه های اصلی کشاورزان می باشد که در تهیه کودهای با کیفیت در برخی از موارد دچار مشکل می شوند از این نظر که هزینه که برای پرداخت کود انجام داده اند تاثیر دلخواه را حاصل نشده است.ما اسید هیومیک را هم به صورت مستقیم تولید نموده و هم در کودهای باردهی مکس برمیستون و اکتیول برمیستون نیز استفاده نموده ایم.برای دریافت اسید هیومیک از تولید کننده می توانید با همکاران ما در ارتباط باشید.

 

مطالب پیشنهادی:

مطالبی که توسط کاربران بیشترین بازدید را اشته است.

خرید اسید سولفوریک ۹۸ درصد:

 خرید اسید استیک مرغوب: