قیمت خرید اسید سولفوریک۹۸ درصد

قیمت خرید اسید سولفوریک ۹۸ درصد درب کارخانه را با هزینه باید در نظر گرفت هزینه حمل به ازای هر کیلو ۱۱۰ الی ۱۲۰ تومان می باشد. قیمت خرید اسید سولفوریک با توجه به میزان بار خریداری شده متفاوت می باشد. همچنین نکته قابل توجه این است که قیمت اسید سولفوریک به این میزان بستگی دارد که آیا محصول اصلی کارخانه می باشد و یا محصول فرعی می باشد. در واقع قیمت اسید سولفوریک را در حال حاضر به صورت فله ای بین کیلویی ۱۵۰۰ الی ۱۵۵۰ درب کارخانه های متفاوت می باشد.

قیمت خرید اسید سولفوریک 98 درصد

 

 

بهترین قیمت اسید سولفوریک:

بهترین قیمت اسید سولفوریک ۹۸ درصد را اگر بخواهیم در نظر بگیریم باید هزینه حمل آن را نیز به آن نیز اضافه نمود.  پس بهتر است اسید سولفوریک را از نزدیک ترین تامین خریداری نماییم.و آنکه سعی کنیم بهترین قیمت را بدون واسطه از کارخانه دریافت نماییم. برخی از کارخانه ها قیمتی را اعلام می نمایند که بسیار مناسب است اما به دلیل عدم وجود ماشین حمل نمی توان آن را به موقع تامین کرد.پس بهترین قیمت را در محل تحویل در نظر بگیریم.

 استعلام قیمت خرید را ازکجا بگیریم:

جهت استعلام قیمت خرید اسید سولفوریک ابتدا محل تحویل را مشخص کنیم. به دلایل بالا که گفته شد این کار لازم به نظر می رسد. و پس از ان باید از نردیک ترین محلتامین یا کارخانه تولیدی آن را استعلام نمود. البته برخی ار کارخانها محصولات خود را جهت فروش با برخی از شرکتهای قرار داد بسته اند که به صورت سالیانه و یا به صورت ماهیانه پیش خرید کرده اند.

قیمت خرید اسید سولفوریک ۹۸ درصد:

برای قیمت خرید اسید سولفوریک فله  هزینه حمل و برای گالنی به جز هزینه حمل هزینه خود گالن و بسته بندی و انبار داری را در نظر می گیرند. اگر خرید اسید سولفوریک شما به صورت گالنی باشد برای کاهش هزینه های انبار داری می توان از خود کارخانه سفارش گذاری را انجام داد. هزینه انبار داری هزینه انبارش گالن ها در انیارهای شرکت های بازرگانی می باشد که توسط خربداران پرداخت می گردد.برای سفارش خرید اسید سولفوریک