پخش اسید سولفوریک در تبریز

اسید سولفوریک در تبریز یکی از استان های زیبای کشومان جای خود را باز کرده است. پخش اسید سولفوریک در تبریز نیز قابل انجام است.

اسید سولفوریک در تبریز

تولید اسید سولفوریک در تبریز

در موسسات پتروشیمی و در کارخانجات صنعتی تبریز ، اسید سولفوریک به دست پژوهشگران عزیز تولید میشود . این ماده شیمیایی به مواد اولیه ی خاصی از جمله سولفوریک گوگرد و اکسیژن هوا و اب تشکیل شده است . یک ماده ای است که در کارخانه نمی توان آنرا تهیه کرد و آن گوگرد است که معمولا در خارج از کارخانه ها تهیه میشود.

موارد مصرف اسید سولفوریک در بخش های گوناگونی است :

  • بخش ازمایشگاهی
  • بخش کشاورزی (کود وسم )
  • بخش های خوراکی

از این رو به علت کاربرد در قسمت های مختلف آنرا به بیشتر نقاط و بخش های نامبرده پخش میکنند.

اسید سولفوریک در تبریز

پخش در چه بسته بندی هایی انجام میشود؟

در بسته بندی هایی مثل بشکه های ۲۲۰ لیتری، تانکرهای بزرگ و مخزن های ۲۵ تن. که نوع بسته بندی را نیاز مشتری مشخص میکند .

فروش ماده ای به نام اسید هیومیک در شهر تبریز

در راکتورهایی اب و هیدروکسید باهم مخلوط میشوند و پتاسیم به دست میآید و از این ماده به عنوان اصلاح کننده ی خاک و اب نام میبرند .
این محصول بیشتر مورد نیاز کشاورزان و باغداران قرار میگیرد.

کود N.P.K ، کود بهساز خاک از فرآورده های اسید سولفوریک
کود N.P.K از جمله کودهای الی و گوگرد دار در شهر تبریز پخش و تولید میشود .

یکی از کاربرد سولفوریک اسید در بخش های آزمایشگاهی بود .
که شهر تبریز تولید کننده ی تجهیزات و وسایل مورد نیاز آزمایشگاه از قبیل شیشه های ازمایشگاهی گلاسکو انگلیس، ترازوی رطوبت سنج، ترازوی ازمایشگاهی مدل PFB و … میباشد.

اسید سولفوریک در تبریز

پخش فلزهای معدنی مانند مس و روی

معادن بخش مهمی از سرمایه های یک کشور به حساب می ایند .
اسید سولفوریک در تولید فلزهایی مانند مس نیز، نقش ایفا میکند که این فلزها در تولید خیلی از کالاها مورد استفاده قرار میگیرد.

تولید سولفات پتاسیم

یکی از فرآورده هایی که که از اسید سولفوریک بدست می آید سولفات پتاسیم است. که به عنوان کود مورد استفاده قرار میگیرد و چون در خود کلر ندارد هیچ ضرر و زیانی برای گیاهان بوجود نمی اورد.

و اما تولید و پخش این ماده ی ارزشمند از توانابیی های بالقوه ی پژوهشگران تبریزی است که تاکنون موفق به پخش رضایت بخش سولفوریک اسید به نقاط درخواست کننده ی این استان شده اند.
هم چنین برای پخش ان جزئیات بسته بندی محصول و مدت زمان تحویل آن در اختیار خریدار قرار میگیرد. هم اکنون ماشین های حمل ونقل برای تعداد پخش بالا و خرید زیاد در اختیار همگی قرار میگیرد.